Knockout.js: value binding

Wymaganie: usunięcie białych znaków z początku i końca każdego pola tekstowego.
Jak osiągnąć to najszybciej, skoro w systemie jest milion pińcet pól typu input? Odpowiedź nasunęła się dość szybko – podpiąć się jakoś pod binding value. Ja zrobiłem to w następujący sposób.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Google+
http://kurzyniec.pl/blog/knockout-js-value-binding/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *