Profile w ASP.NET

Dawno temu opisałem w jaki sposób zintegrować Membershipa z własną bazą danych (tutaj). W tym artykule chciałbym skupić się na innym, bardzo ciekawym mechanizmie, a mianowicie na profilach.
Profile służą do przechowywania i przywracania ustawień użytkownika odwiedzającego aplikację. Ustawienia, które chcemy przechowywać, konfigurujemy w pliku konfiguracyjnym aplikacji (web.config) w sekcji profile. Kiedy aplikacja startuje oraz mechanizm profili jest włączony, ASP.NET buduje klasę ProfileCommon, która to dziedziczy po ProfileBase. Klasa ta zawiera wszystkie niezbędne mechanizmy do operacji na profilach użytkowników. Przejdźmy do praktyki.
Continue reading

Integracja dowolnej bazy danych z bazą ASP.NET

Aby dołączyć do schematu naszej bazy tabele oraz funkcjonalność technologii .NET należy skorzystać ze zwykłego wiersza poleceń (przechodzimy do folderu '%system%\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727′) lub posłużyć się Visual Studio Command Prompt. Wpisujemy „aspnet_regsql.exe /?” w celu uzyskania szczegółowych informacji o dostępnych funkcjach. Uruchomienie narzędzia bez parametru włączy tryb graficzny z kreatorem, lecz nie będzie możliwości wyboru jaka funkcjonalność ma zostać dołożona. Poniższy rysunek prezentuje dwie sekcje, z których należy skorzystać do integracji.
Continue reading