FormatWith 2.0

Niejednokrotnie sklejałem ze sobą wiele stringów na przykład w ten sposób:

string ala = "Ala";
string ma = "ma";
int dwa = 2;
string koty = "koty";
string zdanie = ala + " " + ma + " " + dwa.ToString() + " " + koty + ".";

Problem w tym, że ta metoda jest mało estetyczna oraz słabo wydajna, ponieważ w ten sposób tworzonych jest wiele pomocniczych obiektów typu string, co powoduje spadek wydajności. Tutaj z pomocą przychodzi nam metoda string.Format(), która wypełnia zadany string tekstem wartości przesłanych obiektów, np:
Continue reading