Entity Framework SQL query tracer

Niejednokrotnie potrzebujemy podejrzeć zapytanie SQL wygenerowane przez EF. Często zdarza się, że takie zapytanie chcemy odpalić na bazie danych i zobaczyć wynik. Można wtedy podpiąć się profilerem do bazy i przechwycić je w całości. Niestety takie rozwiązanie jest bardzo czasochłonne. Można też wywołać metodę ToString() na obiekcie typu IQuarable, jednakże to rozwiązanie dostarczy nam zapytanie SQL bez parametrów filtrujących. W tym artykule opiszę jak bezpośrednio w kodzie uzyskać pełne zapytanie SQL wraz z parametrami filtrującymi.

Jak wcześniej wspominałem, wywołanie metody ToString() gwarantuje nam tylko połowiczny sukces, który może wyglądać jak poniżej.

SELECT 
  [Project1].[LanguageID] AS [LanguageID], 
  [Project1].[Name] AS [Name], 
  [Project1].[ShortCode] AS [ShortCode]
  FROM ( SELECT 
    [Extent1].[LanguageID] AS [LanguageID], 
    [Extent1].[Name] AS [Name], 
    [Extent1].[ShortCode] AS [ShortCode]
    FROM [dbo].[Languages] AS [Extent1]
    WHERE [Extent1].[LanguageID] = @p__linq__0
  ) AS [Project1]
  ORDER BY [Project1].[Name] ASC

Jak widać wygenerowany SQL nie posiada deklaracji zmiennej filtrującej. Aby dostać się do parametrów zapytania, a tym samym mieć możliwość deklaracji tej zmiennej, należy zrzutować obiekt IQuarable na typ ObjectQuery.

EF5

EF 5

W starym EF (tj. do wersji 5) typ ObjectQuery znajduje się w przestrzeni System.Data.Objects. Przykładowa implementacja metody zwracającej zapytanie SQL z parametrami mogła by wyglądać następująco:

public static string ToTraceStringWithParameters(IQueryable @this)
{
	const string LINE = "-----------------------------------------------";

	var objectQuery = @this as ObjectQuery;
	if (objectQuery == null)
	{
		return "QUERY TRACE ERROR";
	}

	var sb = new StringBuilder();
	sb.AppendLine(LINE);
	string sql = objectQuery.ToTraceString();

	if (objectQuery.Parameters.Count > 0)
	{
		// add parameters to query
	}
	sb.AppendLine();
	sb.AppendLine(sql);

	sb.AppendLine(LINE);
	return sb.ToString();
}

Powyższy kod jest stosunkowo łatwy toteż nie pokuszę się o wyjaśnienia.

EF 6

Inaczej natomiast będzie wyglądać implementacja tej metody w EF 6, ponieważ typ ObjectQuery znajduje się w przestrzeni System.Data.Entity.Core.Objects oraz zwykłe zrzutowanie obiektu IQuarable na ObjectQuery zwraca pusty wynik (null).

EF6

Przeszukałem pół internetów, aż w końcu natrafiłem na rozwiązanie (link). Otóż, należy skorzystać z refleksji, aby dostać się do właściwego pola, które z powodzeniem da się zrzutować na porządane ObjectQuery. Implementacja wygląda następująco.

public static string ToTraceStringWithParameters(IQueryable @this)
{
	const string LINE = "-----------------------------------------------";

	var internalQueryField = @this.GetType().GetFields(BindingFlags.NonPublic | BindingFlags.Instance)
		.FirstOrDefault(f => f.Name.Equals("_internalQuery"));
	var internalQuery = internalQueryField.GetValue(@this);
	var objectQueryField = internalQuery.GetType().GetFields(BindingFlags.NonPublic | BindingFlags.Instance)
		.FirstOrDefault(f => f.Name.Equals("_objectQuery"));
	var objectQuery = objectQueryField.GetValue(internalQuery) as ObjectQuery;

	if (objectQuery == null)
	{
		return "QUERY TRACE ERROR";
	}

	// rest code
}

Na tym etapie nie pozostaje już nic innego jak tylko zaimplementować brakującą część, czyli logikę odpowiedzialną za właściwą deklarację zmiennych wykorzystywanych w wygenerowanym zapytaniu SQL.

Finalna implementacja

Moja implementacja wygląda jak poniżej.

public static class QueryTraceExtensions
{
  private const string LINE = "-----------------------------------------------";

  public static void TraceQuery(this IQueryable @this)
  {
    if (!Debugger.IsAttached)
    {
      return;
    }

    try
    {
      Debug.WriteLine(ToTraceStringWithParameters(@this));
    }
    catch
    {

    }
  }

  private static string ToTraceStringWithParameters(IQueryable @this)
  {
    var internalQueryField = @this.GetType().GetFields(BindingFlags.NonPublic | BindingFlags.Instance)
      .FirstOrDefault(f => f.Name.Equals("_internalQuery"));
    var internalQuery = internalQueryField.GetValue(@this);
    var objectQueryField = internalQuery.GetType().GetFields(BindingFlags.NonPublic | BindingFlags.Instance)
      .FirstOrDefault(f => f.Name.Equals("_objectQuery"));

    var objectQuery = objectQueryField.GetValue(internalQuery) as ObjectQuery;

    if (objectQuery == null)
    {
      return "QUERY TRACE ERROR";
    }

    var sb = new StringBuilder();
    sb.AppendLine(LINE);
    string sql = objectQuery.ToTraceString();

    if (objectQuery.Parameters.Count > 0)
    {
      var sbParameters = new StringBuilder("DECLARE ");
      foreach (var parameter in objectQuery.Parameters)
      {
        sbParameters.AppendFormat(GetParameterString(parameter, true));
        sbParameters.AppendLine(",");
      }
      sb.AppendLine(sbParameters.ToString().TrimEnd('\r', '\n', ','));
    }
    sb.AppendLine();
    sb.AppendLine(sql);

    sb.AppendLine(LINE);
    return sb.ToString();
  }

  private static string GetParameterString(ObjectParameter parameter, bool inRunFormat)
  {
    if (!inRunFormat)
    {
      return string.Format("@{0} [{1}] = {2}", parameter.Name, parameter.ParameterType.FullName, parameter.Value);
    }

    string typeName = parameter.ParameterType.FullName;
    if (typeName.StartsWith("System.Nullable"))
    {
      typeName = typeName.Substring(typeName.IndexOf("[[") + 2, typeName.IndexOf(",") - typeName.IndexOf("[[") - 2);
    }

    string typeAndValue;
    switch (typeName)
    {
      case "System.Boolean":
        string value;
        if (parameter.Value == null)
        {
          value = "NULL";
        }
        else
        {
          value = (bool)parameter.Value ? "1" : "0";
        }
        typeAndValue = string.Format("{0} = {1}", "BIT", value);
        break;

      case "System.String":
        typeAndValue = string.Format("{0} = {1}", "VARCHAR(MAX)", GetStringValue(parameter.Value, true));
        break;

      case "System.DateTime":
        typeAndValue = string.Format("{0} = {1}", "DATETIME", GetStringValue(parameter.Value, true));
        break;

      case "System.Decimal":
      case "System.Double":
        typeAndValue = string.Format("{0} = {1}", "FLOAT", GetStringValue(parameter.Value, false));
        break;

      default:
        typeAndValue = string.Format("{0} = {1}", "INT", GetStringValue(parameter.Value, false));
        break;
    }

    return string.Format("@{0} {1}", parameter.Name, typeAndValue);
  }

  private static string GetStringValue(object value, bool withQuote)
  {
    if (value == null)
    {
      return "NULL";
    }

    return withQuote ? string.Format("'{0}'", value) : value.ToString();
  }
}

Rezultat natomiast wygląda następująco.

SqlTrace

Podbij ↑

6 thoughts on “Entity Framework SQL query tracer

  • Marcin,
   Nie o to chodzi. Twoja linika kodu dostarczy następujący wynik.

   SELECT 
     [Limit1].[LanguageID] AS [LanguageID], 
     [Limit1].[Name] AS [Name], 
     [Limit1].[ShortCode] AS [ShortCode]
     FROM ( SELECT TOP (1) 
       [Extent1].[LanguageID] AS [LanguageID], 
       [Extent1].[Name] AS [Name], 
       [Extent1].[ShortCode] AS [ShortCode]
       FROM [dbo].[Languages] AS [Extent1]
       WHERE [Extent1].[LanguageID] = @p__linq__0
     ) AS [Limit1]
   
   
   -- p__linq__0: '2' (Type = Int32, IsNullable = false)
   
   -- Executing at 1/19/2016 10:38:32 AM +01:00
   
   -- Completed in 54 ms with result: SqlDataReader
   

   Jak widać powyżej, zapytanie SQL jest w całości, a na dole jest tylko informacja o parametrze. Moja implementacja dostarcza zapytanie SQL wraz z pełną deklaracją parametrów. Całość można odpalić na bazie danych i otrzymać wynik. Daje to możliwość np. otrzymania planu zapytania.

   • Marcin,
    czy nie prostszym rozwiązaniem jest odpalenie profilera na bazie danych i podglądnięcie zapytania?
    MS SQL posiada takie narzędzie, zaś dla Bazy MS SQL Express możesz skorzystać z rozwiązań firm trzecich np. program ExpressProfiler.

    Pozdrawiam
    Krzysiek

    • Krzysiek,
     Dla mnie osobiście takie rozwiązanie jest bardziej czasochłonne – muszę uruchomić kolejny program, skonfigurować go by przechwytywał to co chcę (tak, wiem że są templaty), przejrzeć wyniki w poszukiwaniu mojego zapytania. Za dużo tego ;)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *