Integracja dowolnej bazy danych z bazą ASP.NET

Aby dołączyć do schematu naszej bazy tabele oraz funkcjonalność technologii .NET należy skorzystać ze zwykłego wiersza poleceń (przechodzimy do folderu '%system%\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727′) lub posłużyć się Visual Studio Command Prompt. Wpisujemy „aspnet_regsql.exe /?” w celu uzyskania szczegółowych informacji o dostępnych funkcjach. Uruchomienie narzędzia bez parametru włączy tryb graficzny z kreatorem, lecz nie będzie możliwości wyboru jaka funkcjonalność ma zostać dołożona. Poniższy rysunek prezentuje dwie sekcje, z których należy skorzystać do integracji.
Continue reading