Git jest git: Alias – co by było krócej, co by było szybciej

Jeśli na co dzień obsługujesz Gita z poziomu konsoli i nie korzystasz z aliasów to popełniasz duży błąd. Aliasy znacząco przyspieszają pracę z Gitem. Zachęcam do zdefiniowania kilku aliasów do najczęściej wykorzystywanych komend i przekonania się, że praca z Gitem może być jeszcze bardziej przyjemna i znacząco szybsza. Pomoże Ci w tym ten wpis, który krótko prezentuje podstawy oraz smaczki aliasów.

Definiowanie aliasu

Zdefiniować alias można na dwa sposoby. Pierwszy z nich to komenda.

git config --global alias.mt mergetool

Drugi sposób to edycja pliku .gitconfig.

[alias]
  mt = mergetool
  lg = log --color --pretty=format:'%Cred%h%Creset -%C(yellow)%d%Creset %s %Cgreen(%cr) %C(bold blue)<%an>%Creset' --abbrev-commit

Osobiście preferuję drugą metodę.

Magia aliasów

Alias do zewnętrznego programu należy poprzedzić wykrzyknikiem.

gk = !gitk

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby dokonać rekurencji.

lg5 = !git lg -5

Albo połączyć dwie (lub więcej) operacji.

ff = "!git ls-files | grep -i"

Można także wykonać skrypt z parametrami.

zip = "!f() { git archive --format=zip -o $1-$2.zip HEAD; }; f"

Moje aliasy

Na koniec lista moich aliasów. Spis ten nieustannie ewoluuje.

[alias]
  co = checkout
  cb = checkout -b 
  cod = checkout .

  unstage = reset --

  mt = mergetool
  dt = difftool
  
  b = branch 
  bc = branch --contains 
  brc = branch -r --contains 
  
  f = fetch
  s = status
  c = commit

  a = add
  ad = add .
  aa = add **
  ai = add -i

  last = difftool HEAD~1 

  develup = fetch origin develop:develop

  fpush = push -f origin 
    
  lg = log --color --pretty=format:'%Cred%h%Creset -%C(yellow)%d%Creset %s %Cgreen(%cr) %C(bold blue)<%an>%Creset' --abbrev-commit

  fix = "!f() { git worktree add -b feature/\"$1\" ./fix/\"$1\" origin/develop; }; f"
  
  ls = "!git config -l | grep alias | cut -c 7-"

Podbij ↑

5 thoughts on “Git jest git: Alias – co by było krócej, co by było szybciej

 1. Pingback: Przeczytaj mnie… – To co najważniejsze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *